top of page
final cover photo.jpg
final cover photo copy.png

Genom historien hörs vittnesbörden om utgjutelser av Guds Ande och väckelser som svept över nationer. Berättelser om hur Guds närvaro och härlighet har fyllt platser och blivit manifesterad i Hans folks mitt. En brand som tänts i hjärtan hos ett folk som blivit väckt av Guds kärlek.

 

Samma eld brinner i hjärtan idag.

 

Vi har hört vittnesbörden om väckelser - och vi tror att det händer igen.

 

”Herre, jag har hört budskapet om dig och jag bävar. Herre, ge liv åt ditt verk i våra dagar, låt det bli känt i vår tid.”

Habackuk 3:2

DHI info
bottom of page