LYRICS & CHORDS

"Vårt land ska bli helig mark"

"Jesus vi lyfter upp Ditt namn

Vi ser hur Du reser uppvårt land

Till att böja sig för Dig och ropa ut Ditt namn

För Du blåser liv i oss så att vi står i brand"

VÅRT LAND SKA BLI HELIG MARK

"Ta oss djupare ut

Ta oss djupare ut

Ta oss djupare ut

Där vi ser Dig"

VI GÅR PÅ VATTEN

"Du har gjort en väg i öknen

Floder bryter fram

Jag går ifrån seger till seger

i kraften i Ditt namn

Du gör mirakel"

MIRAKEL

"Det är tid nu

Jag reser mig i Ditt ljus

Alla ska få se Dig"

FRI

"Min godhet är bergfast

Den förändras aldrig

Min kärlek täcker hela dig

Jag förändras aldrig"

FADERNS SÅNG

"Helig Ande kom

Fyll oss med tro, med gränslös tro

Helig Ande kom

Döp oss i eld, i helig eld"

KOM HELIG ANDE

"Nu och här

Ditt rike är nu och här

Ditt rike är nu och här

Himmel bryt fram"

HIMMEL BRYT FRAM

"En enda sak finns som jag vill

Det är att se Ditt ansikte

Att få leva i Din närhet

Att lära känna Dig så mycket som en människa kan

Och helt tas in i Din närhet

EDEN

"Dina händer, Dina sår har krossat varje lögn

Ditt ljus går upp som gryningssolen i mig"

GENOM DINA SÅR

"Du bröt in i natten och Ditt ljus tog över

Din kärlek för mig är starkare än döden

Det här är min Kung

Det här är min Kung"

DET HÄR ÄR VÅR KUNG