TILLBEDJAN

Vi är födda för den här platsen - att med hela våra liv, med allt vi är och har, lovsjunga och tillbe vår Gud. Det är den främsta platsen - platsen inför Hans ansikte, the secret place, vårt gömställe. Det är platsen som tar oss från härlighet till härlighet. Platsen som det är du och din Gud och allt annat får vänta.

Tillbedjan, vår lovsång, skiftar atmosfärer och skapar rum för Guds härlighet att ta över - i våra liv och över nationer. När vi lovsjunger så sätter vi prioriteringarna rätt - Hans rike först och allt annat är sen sekundärt. När vi ropar ut vad som är sant om vem Han är ställer vi oss själva på platsen där vi säger "Gud, din sanning är den som ska forma mig, inte den här världens tomma ord". Och Hans sanning förvandlar, befriar och kallar oss in i djupare gemenskap med vår Gud, vår Far, den enda relationen som håller att bygga hela sitt liv på. Lovsång och tillbedjan handlar inte om musik i sig själv, om genre eller låtval utan att med sitt hjärta, sin mun, sin kropp, med sina tankar, att med varje cell prisa Honom som är värdig vårt varje andetag. Det är en livsprioritering - inte en del i en gudstjänst. Tillbe i stormen - Hans frid får den att tiga! Tillbe när du inte har någon aning om vad som är nästa steg - Hans röst och Hans ord kommer ge dig klarhet! Tillbe när du vill se Gud bryta igenom i din församling - vår lovsång drar ner himlen på jorden. Tillbe när det är en vanlig torsdag - för Han är värdig den! Han är Jahve, Elohim, El Shaddai - den Allsmäktige, den Högste, himlens och jordens Skapare. Han är också en perfekt Pappa som säger till var och en av sina barn: "Var inte rädd. Jag älskar dig". Han är också den som på korset betalade priset för vår frihet. Han är också den som låter sin egen Ande bo och verka genom våra liv och låter dem bli till storverk. Och Han är god, så god. Gud reser upp sitt folk i det här landet. Gud väcker oss till att på nytt älska Honom med en första kärlek. Gud väcker liv i en tillbedjan - en tillbedjan i Ande och sanning. En tillbedjan från hjärtan som älskar sin Gud och som fäst sin blick på sin Kung - allt annat bleknar i jämförelse. Den tillbedjan kommer skaka om en hel nation. Där sann lovprisning stiger upp, där faller Guds härlighet ner. Det är väckelsetider. Joh 4:23: "Men det kommer en tid, och den är redan här, när sanna tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning." #vårtlandskabliheligmark #hopeforthisnation

Featured Posts
Recent Posts
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Follow Us