KOM HELIG ANDE


Från allra första början var Han med, Livsanden. Han var den som genom Guds mun gav liv till hela skapelsen och fick allting att vakna upp från sitt slumrande genom Sin beröring. Han rör på sig och allting som är i Hans närhet får liv. Genom hela historien har han varit just det, den Ande vars uppdrag varit att skapa liv. I alla jordens hörn, i olika kulturer och tider har Hans längtan varit att skapa liv i människohjärtan som kallnat eller dött. Han är Gud i rörelse. Bibeln säger att Jesus fick liv genom Anden, och Romarbrevet beskriver hur vi vaknar till liv på samma sätt som Jesus vaknade till liv från de döda. Han som var mäktig nog att göra det omöjliga att uppväcka Jesus från de döda vill väcka upp oss från död till liv. Det händer hela tiden. För somliga ett hjärtats viskning, sinnets uppvaknande eller en omskakande känslostorm. Det spelar ingen roll hur det går till för konsekvensen blir densamma: en förvandlad människa full av liv. Han är hos dig och väntar på att få svepa in, precis som Han svepte över vattnet i början av vår skapelse. Precis som Han uppväckte Jesus, precis som Han väckt människor till liv genom vår historia, precis så vill Han göra med din ande. Han har en förväntan på att få förvandla dig. Han tröttnar aldrig på att förvandla för att kärlek och liv är Hans väsen, det är den Han är. När en dag allt tar slut, när vi står vid slutet av berättelsen om mänskligheten. Då är Han där. Den turbulens som vi människor fått uppleva kommer plötsligt kännas obetydlig. Han är ju där; Livets Ande. Och när allt är sagt och gjort kommer en sista förvandling äga rum och vi kommer för alltid att få vila ut i Hans kärlek. Text: Emil Norberg Design: Diana Nylén Lyssna på ”Kom Helig Ande” av Hope for this nation (Spotify, iTunes)

Featured Posts
Recent Posts
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Follow Us