HIMMEL BRYT FRAM

Himlen bryter fram, och den inre stormen stillas, kaoset blir till ordning och kampen får ett slut. Himlen bryter fram, och en ljuvlighet omsveper själen likt en varm filt. Bäddar in varje tanke i fullkomlig frid. Himlen bryter fram, och på ett ögonblick mister allt annat sin kraft, det hårda släpper sitt grepp och det kalla tinar upp. Hilmen bryter fram, och rättvisan sprider sig som en löpeld över jorden, den svage får kraft, den blinde ser, den sjuke blir frisk, den fattige blir rik och den hemlöse får hitta hem. Himlen bryter fram, och blicken riktas rätt, skärps och putsas, till att se lite längre, lite högre, lite djupare och lite bredare. Himlen bryter fram och vi ser Guds härlighet. I varje vrå av vår själ och i varje vrå av vår värld. Fullkomlig frid. Och vi vet, att allt, precis allt kommer att bli bra. Himmel, kom och ta över! Text: Sara Eklind, pastor Pingst Kungsbacka

Design: Diana Nylén

Lyssna på ”Himmel bryt fram ” av Hope for this nation (Spotify, iTunes)

Featured Posts
Recent Posts
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Follow Us