FRI

Så fort du blir ett barn går du aldrig tillbaka till platsen du än gång stod på. Den är borta för du har blivit fri. Jag fick ett löfte från Gud en gång när jag satt och grät i mitt vardagsrum över all min ångest och kampen om mitt liv. Snart blir fången fri. Han ska inte dö och läggas i graven, han ska inte lida brist på bröd (Jesaja 51:14) Det är verkligen sant, den sonen gör fri han är verkligen fri. 

Jesus var Guds egen son som Gud sände till oss när tiden var fullbordad. Jesus var ställd under lagen och Han var lydig intill döden för att vi skulle få del av hans död och hans uppståndelse. Det var hans lydnad som blev vår befrielse. Vår räddning! Frihet är att vi får bli söner och döttrar genom att vi ikläder oss Jesus när vi väljer att ta emot Honom som vår kung. Det som händer när man blir en son eller dotter är livsförvandlande. Vi får Jesu värde över våra liv. Du blir fri! Din gamla natur spolas av dig när du reser dig upp från de döda tillsammans med din frälsare genom att ta emot Honom som Han är.

Innan jag visste jag var en dotter till Gud kände jag mig så övergiven och osedd. Gud var arg på mig, tänkte jag. Jag var ett offer till allt som hände runtomkring. Allt förändrades en kväll i mitt kök då jag hade bett till Gud. Jag kände en eld på insidan av hela mig. Jag blev döpt till en dotter av Jesus själv och visste helt och fullt att jag var Hans. Det förändrade allt. För en dotter har alltid en och samma plats inför sin far. Hon är fri att vara sig själv utan att bli lämnad och om hon inte längre orkar gå så blir hon buren. Vår fulla tillit till Jesus gör oss fria. Det förändrar allt när vi blir Hans för vi har blivit födda på nytt, för det är då vi blir fria att tillbe. Text: Victoria Axelsson

Design: Diana Nylén

Lyssna på ”Fri ” av Hope for this nation (Spotify, iTunes)

Featured Posts
Recent Posts
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Follow Us