VÅRT LAND SKA BLI HELIG MARK

Psalm 24 är en psalm av David i tre andetag. Det första deklarerar: ”Jorden och allt som uppfyller den tillhör HERREN, världen och de som bor i den” (v.1). Men sedan kommer direkt ett skifte, psalmens andra andetag (v.3–6) och frågan: ”Vem får gå upp till Herrens berg, vem får stå på hans heliga plats?” (v.3) Visserligen tillhör hela jorden och alla människor redan Gud, men det finns en plats, en helig plats, som är förbehållen dem som ”har oskyldiga händer och rent hjärta”. David ser här en vision av en generation som söker Guds ansikte, som är heliga, avskilda för Herren. Och jag tror det är just deras röster vi hör i det tredje andetaget (v.7–10), att portarna ska höjas så att ärans konung kan träda in. David ser en generation som söker Guds ansikte och ropar till honom att han skall komma som konung så att hela jorden blir helig mark. Detta är vårt rop: vi vill vara en sådan generation som söker Guds ansikte, så att dörrarna öppnas, Jesus kommer och alla kan se att han är konung. ”Vårt land ska bli helig mark” har blivit Hope for this nation’s hjärtslag och bön. Som en reflektion av Guds eget hjärtslag, att han vill komma. Psalm 24 frågar ”Vem?” Vem är konungen? Men har först frågat ”Vem får stå på hans heliga plats?” Konungen vill komma, men vem drar nära honom? Gud söker efter ett folk som ropar, söker honom och öppnar dörrarna. ”Sådant är den generation som frågar efter honom. De som söker ditt ansikte…” Helig mark, ta sandalerna av dina fötter Mose. Helig mark – platsen där vi finner elden vi inte själva tänder, och som brinner när vår egen brunnit ut. Det finns de som har gått före oss in på den platsen. Wales 1904–1905, ett folk som ber, en väckelse sveper över en hel nation och sprids över hela världen. Sverige, som en glödbädd under marken, under våra fötter, är tidigare generationers böner och väckelse. ”Kom blås liv igen Herre, så att elden tänds som aldrig slocknar, att du kommer återigen och vårt land blir helig mark.”

Lyssna på ”Vårt land ska bli helig mark” av Hope for this nation (Spotify, iTunes)

Featured Posts
Recent Posts
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Follow Us

HOPE FOR THIS NATION, Sweden          |          info@hopeforthisnation.com          |          +46 735 883 986