HALMSTAD


HALMSTAD 1-3 juni

Vi har igen fått erfara hur omöjligheter böjer knä för vår Kung. I Hans närvaro förvandlas allt. 😭🙌🏻 Evangeliet är sann kraft!! En helg märkt av Guds kärlekseld, ord från Honom själv, befrielse och läkedom. Vi har fått tillbe och lyfta upp namnet Jesus på stadens torg och se Halmstadsbor få möten med Honom själv. HALMSTAD FÖR JESUS! 🙌🏻🇸🇪🔥

#vårtlandskabliheligmark #hopeforthisnation #halmstadförjesus @ Frälsningsarmén Halmstad

Featured Posts
Recent Posts
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Follow Us

HOPE FOR THIS NATION, Sweden          |          info@hopeforthisnation.com          |          +46 735 883 986