SEPTEMBER-OKTOBER 2018

Gud är god och Han står fast vid sitt ord!

Vi är nyss hemkomna från Israel, ett land som är så märkt av levande Gud. Där till och med stenar vittnar om Guds längtan att bo bland sitt folk, sina barn. Det finns ingen separation längre. Jesus öppnade vägen för ett liv ansikte mot ansikte med Honom som har älskat oss först, älskar oss nu och älskar oss för evigt. Jesus öppnade vägen för himlen att ta över här. Vi kommer får se det. Se Hans härlighet förvandla plats efter plats. Se Hans kärlekseld märka liv efter liv. Israel vittnar om det. Om hur Guds härlighet ska fylla jorden.

”...och för all framtid ska dess namn vara: Herren är här.” Hes 48:35

Här kommer en kort sammanfattning av vad vi fått se Gud göra under de första månaderna den här hösten.

Växjö Domkyrka

Tillsammans med EFS och Svenska kyrkan hade vi en inspirationsdag ”Vårt land ska bli helig mark” i Växjö Domkyrka. Det vi fick se denna helg drabbade oss djupt. Det fanns en enorm hunger efter den Helige Ande, och Gud mötte denna längtan. Många fick bli fyllda av Helig Ande och möta Guds kärlek. Responsen efteråt, av vad Gud hade gjort denna dag, var stor. Det var också en stor ekumenisk bredd bland deltagarna och den enade tillbedjan av Jesus i Växjö Domkyrka uttryckte många var historisk. Vi är tacksamma och berörda av Guds längtan efter Sina barn. Tack Jesus!

Växjö, Ulriksbergskyrkan

Vi mötte lovsångsledare, lovsångare och musiker för att undervisa om tillbedjan och lovsångstjänsten. Ett 50-tal i uppslutning från olika samfund. Vi fick betjäna många och fick se Gud uppmuntra, läka och röra vid dem.

En helg inför Guds ansikte, Jernholmen

Denna helg var vi över 100 personer som sökte Gud tillsammans. En stor hunger efter mer av Jesus och möten med den helige Ande. Under lördagen hade vi en stark tid av profetisk betjäning där vi fick betjäna större delen av deltagarna. Gud bekräftade, uppmuntrade och läkte. Vi har också hört vittnesbörd om fysiskt helande.

Evangelisation

Varje torsdag är vi på Göteborgs gator och delar evangeliet, ber för sjuka och vittnar om Jesus. Vi upplever en helt ny enkelhet och frimodighet i detta! Mirakel sker på Göteborgs gator! Dessutom har vi numera en tid av tillbedjan och kort undervisning i en av Smyrnakyrkans lokaler innan vi går ut tillsammans. Vi ser en större uppslutning än innan kring torsdagarna och vittnesbörden om vad Gud gör är fantastiska. Mer om konkreta vittnesbörd från torsdagarna finns att se på korta videoklipp på vår Instagram och Facebook. (https://www.facebook.com/groups/299594754187956/?ref=br_rs)

Måndagar

Vi ses varje måndag för att tillbe tillsammans. Vi har nu blivit väldigt många, vilket är väldigt roligt! Gud väcker en stor hunger hos sitt folk efter Honom!

Var frimodiga! Vattnet håller att gå på!

Guds rika välsignelse!

HFTN-teamet genom Cornelia & Sanna

Featured Posts
Recent Posts
Archive
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
Follow Us

HOPE FOR THIS NATION, Sweden          |          info@hopeforthisnation.com          |          +46 735 883 986