TEXTER & ACKORD

"Vi säger ja"

"Vi säger ja

Vi ber om inget mindre

än Din härlighet,

Din härlighet"

VI SÄGER JA

"Allting är skapat 

för att Du har talat, "bli till"

Allting som andas

andas för Du blåste liv"

ÄRA

"Du slutar inte här nu

Du tar mig från härlighet till härlighet med Dig"

ROPAR EFTER MER

"Vi lever ifrån seger

Murarna faller när lovsång stiger"

LEVER IFRÅN SEGER

"Hur skulle jag kunna annat

Än att ge Dig allt jag är

Du har gett mig allt, 

gett mig allt"

DET ÄR SÅ FANTASTISKT 

"Jag är inte rädd

jag vet att varje storm tystnar för dig

Så jag är inte rädd för jag vet att

Du försvarar mitt liv"

JAG ÄR STILLA

"Helig Ande kom,

blås liv i oss

Eld från himlen fall, 

fall över oss"

HELIG ANDE KOM (VI VÄNDER ALDRIG TILLBAKA)

"Jag är här inför Dig

Mina ögon har öppnats,

Jag ser hur Du alltid varit nära mig

Jag håller inget från Dig mer"

NU HAR JAG SETT DIG

"För alltid fri

För alltid fri

Jag är Din 

och Du är min"

MITT HJÄRTA I BRAND

"Jesus Du är Fridens Herre

Allt annat böjer sig, 

Allt ska bekänna Dig"

FRID

"Du gav mig en ny sång att sjunga

Om vem Du är, hur god Du är"

DU GAV MIG EN NY SÅNG

"Hosianna, 

Hosianna

Hosianna

Han kommer, Ärans Kung"

ÄRANS KUNG