top of page

OM OSS

Hjärtat bakom Hope for this nation
Vision

VISION

VISIONEN: ETT FÖRVANDLAT LAND DÄR JESUS ÄR KÄND, UPPHÖJD OCH EFTERFÖLJD. 

En dag ska alla folk och nationer se vem Gud är. Vårt uppdrag som efterföljare till Jesus är att fram tills den dagen presentera, representera och breda ut Hans rike här och nu på varje plats och i varje stad där vi befinner oss. Det gör vi genom att demonstrera Hans kärlek och kraft. Guds närvaro och vidrörande förvandlar liv, platser och nationer!

 

Vi tror Gud om väckelse – i vårt land, i Norden och över hela vår värld. En Guds löpeld och ett vidrörande som väcker människor till att älska Gud med passionerad kärlek, till att tro Gud om det omöjliga, till att våga följa Hans röst och till att i stor frimodighet kliva ut i gåvor och kall. Vi längtar efter att få se ett enat Guds folk i alla åldrar tillsammans lovsjunga Gud i frihet i stad efter stad, förstå vilka de är skapade till att vara och bli utrustade i livet tillsammans med den helige Ande.

"OCH TILL HANS NAMN SKA FOLKEN SÄTTA SITT HOPP"
Matt 12:21

Vi

VI

Hope for this nation är en ekumenisk rörelse. Vi åker till städer och platser för att tillsammans med de lokala församlingarna på platsen samla till lovsång, tid inför Guds ansikte, undervisning, lärjungaträning, betjäning i förbön och gatuevangelisation. 

Teamet kring Hope for this nation är människor från olika delar av Sverige, olika samfund och olika kyrkor men som tillsammans delar samma hjärta och vision om ett förvandlat land.

teambild.jpg

VÅR TRO

BIBELN

Bibeln är Guds ord. Guds ord är sant, en förvandlande kraft som berör varje område av våra liv.

2 Tim 3:16, Heb 4:12, Joh 20:30-31, Joh 21:25

GUD

Gud är himmelens och jordens Skapare. Gud är en, uppenbarad i tre personer; Fadern, Sonen och den helige Ande.

Apg 17:26, Ef 1:1-14, 17-23, Joh 14:16-17

FADERN

Gud är allsmäktig, helig och alltigenom god.  Gud är vår Far och vi är Hans älskade barn. Han längtar efter att få leva i en nära relation med var och en av oss. Han gjorde det möjligt genom att sända sin Son.

Joh 1:12, Gal 4:4-7

JESUS

Jesus är Guds son, fullt ut Gud och fullt ut människa. Jesus är vägen till Fadern och visar oss vem Fadern är. Jesus blev människa, dog för världens synd och uppstod igen. Han kommer tillbaka för att regera och utplåna allt mörker.

Joh 1:1-5, 9-18

ANDEN

Den helige Ande är Guds närvaro på jorden och i våra liv. Det är tillgängligt för varje troende att leva fylld av den helige Ande och att genom Hans kraft och gåvor manifestera Guds rike här på jorden.

Joh 7:37-39, Joh 14:15-17, Rom 8:14-16, 26-27, Apg 1:8, 1 Kor 12, Ef 1:13-14, 17

 

VI ÄR SKAPADE TILL RELATION MED GUD

Varje människa är skapad till Guds avbild och till en personlig relation med Gud. Den relationen är vårt första och största kall. Gud älskar varje människa villkorslöst.

Matt 22:37-38, 1 Joh 4:19

 

FRÄLSNING

Varje människa är i desperat behov av Jesus. Jesus är enda vägen till räddning, en upprättad gemenskap med Gud och evigt liv. Frälsningen är en gåva tillgänglig för alla och som tas emot genom tro på Jesu död och uppståndelse. I frälsningen tar vi emot syndernas förlåtelse och frihet i Jesu namn.

Rom 3:23-24, Ef 1:7, Rom 10:9, Joh 3:16, Joh 8:36

 

FÖRSAMLINGEN 

Vi tror på vikten av en kristen gemenskap. Därför uppmuntrar vi till att tillhöra en lokal församling.  Tillsammans är vi Kristi kropp på jorden.

Joh 17:21-23, 1 Kor 12:12ff

Vi bekänner oss till den apostoliska trosbekännelsen.

Vår tro
bottom of page