UNDERVISNING

HAN ÄLSKAR OSS

"Det är ett folk som älskar sin Gud mer än allt annat och som söker Hans rike och Hans rättfärdighet först. Det är en brud, en församling, som följer Lammet vart Han än går. Det är ett Gudsfolk som lägger ner sina kronor inför tronen, som lägger ner allt av egen karriär, rikedom och stolthet för Honom som är vårt enda Pris. Det är Guds skaror som reser sig som är det nya templet och som välkomnar Hans härlighet, välkomnar Honom att bo i vår mitt. Det är söner och döttrar som vet om att de är ovillkorligt älskade av sin Pappa. Det är en sista tidens armé. Han älskar oss. Och allt kommer vittna om Faderns stora kärlek."

Undervisning av Cornelia Forsberg om barnaskap, Guds härlighet, tillbedjan och Guds godhet. 

Barnaskap - Sankt Pauli kyrkan, lördag kväll 12/1/20Cornelia Forsberg
00:00 / 49:06